Search This Blog

Pages

November 3, 2011

Wajib Berkabung Dalam Tempoh Idah Kerana Kematian, Dan Diharamkan Berkabung Selain Daripadanya Kecuali Hanya Tiga Hari

Hadis Zainab binti Jahsyin r.a:
 Diriwayatkan daripada Zainab binti Abu Salamah katanya: Aku telah masuk menemui Zainab binti Jahsyin sewaktu dia kematian saudara lelaki kandungnya. Dia meminta diambilkan untuknya wangi-wangian lalu dia menyapunya sambil berkata: Demi Allah! Sebenarnya aku tidak perlu memakai wangi-wangian ini. Tapi aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda di atas mimbar: haram bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat berkabung di atas satu kematian lebih dari tiga hari kecuali terhadap kematian suaminya, maka dia diharuskan berkabung selama empat bulan sepuluh hari.

No comments:

Post a Comment