Search This Blog

Pages

November 3, 2011

Wajib Berkabung Dalam Tempoh Idah Kerana Kematian, Dan Diharamkan Berkabung Selain Daripadanya Kecuali Hanya Tiga Hari

Hadis Ummu Habibah r.a isteri Nabi s.a.w: Diriwayatkan daripada Zainab binti Abu Salamah r.a katanya: Aku menemui Ummu Habibah isteri Nabi s.a.w ketika dia kematian ayahnya Abu Sufian. Ummu Habibah minta diambilkan sebuah wadah yang berisikan campuran minyak wangi, kemudian disapukan pada rambut dan pipi seorang jariah di samping dia juga menggunakannya. Kemudian dia berkata: Demi Allah! Sebenarnya aku tidak memerlukan wangi-wangian ini kerana aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda di atas mimbar: haram bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, berkabung atas kematian lebih dari tiga hari kecuali seorang isteri yang kematian suaminya. Dia mesti berkabung selama empat bulan sepuluh hari. 

No comments:

Post a Comment