Search This Blog

Pages

November 3, 2011

Orang Kafir Yang Bernazar, Jika Dia Memeluk Islam, Maka Dia Harus Menunaikan Nazarnya

Hadis Ibnu Umar r.a: 
 Sesungguhnya Sayidina Umar bin Al-Khattab pernah berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku pernah bernazar pada zaman jahiliah untuk beriktikaf satu malam di Masjidilharam. Kemudian Baginda bersabda: Tunaikanlah nazarmu itu.

No comments:

Post a Comment