Search This Blog

Pages

November 3, 2011

Sunat Mendahulukan Kaum Yang Lemah Iaitu Golongan Wanita Dan Sebagainya Supaya Berangkat Terlebih Dahulu Dari Muzdalifah Menuju Ke Mina Pada Akhir Malam Ketika Manusia Bersesak sesak. Disunatkan Kepada Orang Yang Selain Daripada Mereka Supaya Tetap Berada Di Muzdalifah Sehingga Selesai Sembahyang Subuh

Hadis Abdullah bin Umar r.a: Diriwayatkan daripada Salim bin Abdullah katanya: Abdullah bin Umar diminta supaya berangkat terlebih dahulu menemani rombongan yang lemah dari keluarga baginda. Mereka berhenti di Masy'aril haram di Muzdalifah pada waktu malam. Mereka berzikir kepada Allah kemudian mereka bertolak lagi sebelum imam sempat berhenti dan sebelum imam bertolak. Di antara mereka ada yang terus menuju ke Mina untuk mendirikan sembahyang Subuh dan ada pula bertolak selepas itu. Apabila semua telah sampai, mereka mula melontar di Jamrah. Ibnu Umar berkata: Rasulullah s.a.w memang telah memberi kelonggaran kepada mereka. 

No comments:

Post a Comment