Search This Blog

Pages

November 3, 2011

Pengharaman Jual Beli Arak, Bangkai, Babi Dan Patung Berhala

Hadis Sayidina Umar r.a:
 Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas katanya: Umar terdengar bahawa Samurah menjual arak, maka beliau berkata: Semoga Allah membinasakan Samurah. Adakah dia tidak tahu bahawa Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Semoga Allah melaknati orang Yahudi. Ketika diharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka mencairkannya lalu menjualnya. 

No comments:

Post a Comment