Search This Blog

Pages

November 22, 2011

Sebahagian Dari Kelebihan Kaum kaum Ghifar, Aslam, Juhainah, Asyja', Muzainah, Tamim, Daus Dan Tayyi'

 Hadis Abu Bakrah r.a: 
Al-Aqra' bin Habis telah datang menemui Rasulullah s.a.w dan beliau berkata: Sesungguhnya Surraq Al-Hajij yang memberi baiah kepada kamu adalah dari suku kaum Aslam, Ghifar dan Muzainah, kemudian termasuk juga Kaum Juhainah, cuma Muhammad yang masih ragu-ragu. Rasulullah s.a.w bertanya: Adakah kamu lihat kaum-kaum Aslam, Ghifar dan Muzainah, manakala Juhainah itu lebih baik daripada Bani Tamim, Amir, Asad dan Ghatafan, maka mereka merasa kecewa dan rugi? Beliau berkata: Ya. Lalu Rasulullah s.a.w bersabda: Demi Zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaan-Nya, bahawa mereka iaitu kaum-kaum Aslam, Ghifar dan Muzainah, adalah lebih baik daripada mereka iaitu Bani Tamin, Amir, Asad dan Ghatafan.

No comments:

Post a Comment