Search This Blog

Pages

November 22, 2011

Terluka Kerana Binatang Atau Kerana Bahan Galian Atau Kerana Terjatuh Ke Dalam Perigi Maka Tidak Ada Tuntutan Ganti rugi)

 Hadis Abu Hurairah r.a: 
Rasulullah s.a.w telah bersabda: Orang yang terluka disebabkan binatang maka tidak ada tuntutan ganti-rugi dan orang yang tercedera atau mati kerana terjatuh ke dalam perigi juga tidak ada tuntutan ganti-ruginya juga orang yang terluka atau mati kerana bahan-bahan galian juga tidak ada tuntutan ganti-rugi. Manakala dikenakan zakat pada harta rikaz itu sebanyak satu perlima.

No comments:

Post a Comment