Search This Blog

Pages

November 22, 2011

AL ITQU IAITU MEMERDEKAAN HAMBA

 Hadis Ibnu Umar r.a katanya: 
Rasulullah s.a.w telah bersabda: Sesiapa yang mampu memerdekakan bahagiannya dalam hamba sahaya yang dikongsi, dia hendaklah membayar kerugian saham kongsinya dengan harga yang cukup supaya hamba itu dapat dimerdekakan dengan sepenuhnya. Jika dia tidak mampu untuk membayar harga sepenuhnya maka hamba itu hanya merdeka dari tuannya yang pertama iaitu separuh merdeka.

No comments:

Post a Comment