Search This Blog

Pages

November 22, 2011

Diwajibkan Mandi Bagi Perempuan Apabila Keluar Mani

 Hadis Ummu Salamah r.a katanya: 
Ketika Ummu Sulaim mengunjungi Nabi s.a.w, dia berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah orang perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi? Rasulullah s.a.w bersabda: Ya, apabila dia melihat mani. Ummu Salamah mencelah: Adakah orang perempuan juga bermimpi? Baginda bersabda: rugilah kamu! Kalau tidak bagaimana dia akan memastikan bahawa mani keluar.

No comments:

Post a Comment