Search This Blog

Pages

October 16, 2011

umrah

Hadis Ya'la bin Umaiyyah r.a katanya:
 Seorang lelaki datang menemui Rasulullah s.a.w ketika baginda berada di Ja'ranah dengan memakai jubah yang disapu minyak wangi atau dikatakan terdapat kesan kuning minyak wangi. Lalu dia bertanya: Apakah yang engkau ingin perintahkan kepadaku berhubung dengan ibadat umrah? Pertanyaan itu tidak diperhatikan kerana waktu itu kebetulan baginda sedang menerima wahyu dan ditabiri dengan kain. Ya'la berkata: Betapa gembiranya aku kerana dapat menyaksikan Rasulullah s.a.w sedang menerima wahyu. Umar berkata: Jadi kamu suka dapat menyaksikan Rasulullah s.a.w sedang menerima wahyu?. Ketika itu Umar mengangkat hujung kain yang menutupi Rasulullah s.a.w, ternyata Rasulullah s.a.w seperti orang yang sedang tidur berdengkur. Seketika kemudian baginda terjaga lalu bertanya: Di mana orang yang bertanya tentang umrah tadi? Bersihkan dirimu dari kesan kuning minyak wangi yang kamu pakai itu dan bukalah jubahmu. Lakukanlah umrah kamu sebagaimana kamu mengerjakan fardu Haji. (Nombor hadith dalam Sahih Muslim : #2017,KITAB HAJI)


 Hadis Ibnu Abbas r.a katanya: 
 Rasulullah s.a.w telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah di Zul Hulaifah, bagi penduduk Syam di Juhfah, bagi penduduk Najd di Qarnul Manazil dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduk negeri itu serta bagi mereka yang melaluinya untuk mengerjakan Haji dan umrah. Adapun selain dari mereka yang tersebut, miqatnya adalah mengikut arah kedatangan mereka, sehingga penduduk Mekah pun miqatnya memadai dari Mekah. (Nombor hadith dalam Sahih Muslim : #2022,Bab Miqat Haji Dan Umrah) 


 Hadis Saidatina Aisyah r.a katanya: Kami pernah keluar bersama Rasulullah s.a.w pada tahun Haji Wida', kami berniat umrah. Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang membawa haiwan sembelihan, sebaiknya dia berihram Haji dan umrah serta janganlah dia bertahallul terlebih dahulu supaya dia dapat bertahallul dari keduanya serentak. Sebaik saja tiba di Mekah aku datang haid sebelum Tawaf di Baitullah iaitu Kaabah dan sebelum Saie antara Safa dan Marwah. Kemudian aku mengadu kepada Rasulullah s.a.w mengenai keadaan tersebut. Baginda bersabda: Lepaskanlah jalinan rambutmu dan sikatlah, lakukanlah Ihram Haji dan tinggalkanlah Ihram umrah. Lalu aku mengerjakannya. Selesai sahaja aku mengerjakan Haji, Rasulullah s.a.w menyuruh aku dan Abdul Rahman bin Abu Bakar pergi ke Tan'im, lalu aku berihram umrah. Baginda bersabda: Inilah tempat umrahmu. Kemudian bagi orang yang berihram umrah harus Tawaf di Baitullah iaitu Kaabah, bersaie antara Safa dan Marwah lalu bertahallul. Kemudian mereka melakukan Tawaf lagi untuk ibadat Hajinya setelah kembali dari Mina. Bagi orang yang menghimpunkan Haji dan umrah memadailah hanya dengan sekali Tawaf. (Nombor hadith dalam Sahih Muslim : #2108,Bab Keterangan Cara cara Berihram, Harus Berhaji Ifrad, Tamattu' Dan Qiran Serta Harus Menyusuli Haji Selepas Umrah. Bilakah Waktu Tahalul Untuk Orang Yang Melakukan Haji Qiran)


 Hadis Abdul Rahman bin Abu Bakar r.a: Rasulullah s.a.w memerintahkannya supaya mengiringi Saidatina Aisyah r.a pergi ke Tan'im untuk mengerjakan umrah. (Nombor hadith dalam Sahih Muslim : #2126,Bab Keterangan Cara cara Berihram, Harus Berhaji Ifrad, Tamattu' Dan Qiran Serta Harus Menyusuli Haji Selepas Umrah. Bilakah Waktu Tahalul Untuk Orang Yang Melakukan Haji Qiran)


 Hadis Jabir r.a katanya: Aku pernah bersama-sama Rasulullah s.a.w untuk berihram Haji Ifrad, sedangkan Saidatina Aisyah r.a berihram umrah. Sebaik sahaja tiba di Daerah Sarif, Saidatina Aisyah datang haid. Setelah kami tiba di Mekah, kami melakukan Tawaf di Kaabah serta bersaie di antara Safa dan Marwah. Kemudian Rasulullah s.a.w menyuruh orang yang tidak membawa haiwan sembelihan supaya bertahallul. Jabir berkata: Kami bertanya: Apakah yang dihalalkan? Rasulullah s.a.w menjawab: Semuanya sudah dihalalkan. Lalu kami tidur bersama-sama isteri kami, memakai wangi-wangian dan memakai pakaian berjahit. Setelah sempat bermalam di Arafah selama empat hari, kami berihram kembali pada hari Tarwiah iaitu hari kelapan Zulhijah. Selepas itu Rasulullah s.a.w menemui Saidatina Aisyah r.a yang kebetulan sedang menangis. Baginda bertanya: Kenapakah dengan dirimu ini? Saidatina Aisyah menjawab: Aku haid sedangkan mereka semua sudah bertahalul. Aku belum lagi bertahallul dan Tawaf di Baitullah. Mereka sedang mengerjakan Haji. Rasulullah s.a.w bersabda: Ini adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah terhadap setiap anak perempuan Adam. Mandi dan kerjakanlah Haji. Lalu Saidatina Aisyah melakukannya dan berwuquf. Setelah suci dari haid, dia melakukan Tawaf di Baitullah serta bersaie di antara Safa dan Marwah. Kemudian Rasulullah s.a.w bertanya: Bukankah kamu telah bertahallul dari Haji dan umrahmu sekaligus? Lalu Saidatina Aisyah menjawab: Wahai Rasulullah s.a.w aku dapati diriku belum melakukan Tawaf di Baitullah sehinggalah aku selesai melakukan Haji. Rasulullah s.a.w bersabda kepada Abdul Rahman: Wahai Abdul Rahman! Temankanlah dia untuk mengerjakan umrah secara berihram di Tan'im. Lantas mereka pergi pada malam Hasbah iaitu malam jemaah Haji keluar dari Mekah selepas hari Tasyrik. (Nombor hadith dalam Sahih Muslim : #2127,Bab Keterangan Cara cara Berihram, Harus Berhaji Ifrad, Tamattu' Dan Qiran Serta Harus Menyusuli Haji Selepas Umrah. Bilakah Waktu Tahalul Untuk Orang Yang Melakukan Haji Qiran)


 Hadis Imran bin Husain r.a: Diriwayatkan daripada Mutrif katanya: Imran bin Husain berkata kepadaku: Pada hari ini aku akan menceritakan sebuah Hadis kepadamu dan semoga Allah akan memberi manfaat kepadamu selepas ini. Ketahuilah Rasulullah s.a.w pernah memerintahkan beberapa orang ahli keluarganya supaya melakukan umrah dalam masa sepuluh hari. Tidak ada ayat yang turun sebagai menasakh iaitu mengganti hukum tentang perkara itu (harus mengerjakan Haji secara Tamattu'). Baginda tidak pernah menegahnya sehingga baginda wafat. Setelah itu masing-masing menggunakan ijtihad sendiri iaitu ulama. (Nombor hadith dalam Sahih Muslim : #2153,Bab Harus Mengerjakan Haji Tamattu') 


Hadis Abdullah bin Umar r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah mengerjakan Haji Tamattu' pada tahun Haji Wida' secara mengerjakan umrah dan Haji dengan satu Ihram. Kemudian baginda membayar Dam iaitu menyembelih binatang yang dibawa bersamanya dari Zul Hulaifah. Baginda memulakan dengan Ihram umrah kemudian Ihram Haji. Para sahabat juga turut sama mengerjakan Haji secara Tamattu' dengan Rasulullah s.a.w. Sebahagian dari mereka membayar Dam dan sebahagiannya tidak. Ketika Rasulullah s.a.w tiba di Mekah baginda telah bersabda: Sesiapa di antara kamu yang telah membayar Dam, mereka belum lagi dihalalkan apa yang telah diharamkan sehinggalah mereka selesai mengerjakan Haji. Bagi sesiapa yang belum membayar Dam hendaklah melakukan Tawaf di Baitullah, bersaie antara Safa dan Marwah serta bercukur ataupun menggunting rambut dan bertahallul. Kemudian hendaklah berihram Haji dan membayar Dam. Bagi sesiapa yang tidak mampu membayar Dam hendaklah berpuasa tiga hari ketika masih berada di Tanah Suci dan tujuh hari setelah kembali ke tanah air. Rasulullah s.a.w melakukan Tawaf Qudum setibanya di Mekah, dimulai dengan mengucup Hajarulaswad kemudian berlari-lari anak sebanyak tiga pusingan dari tujuh pusingan dan berjalan sebagaimana biasa sebanyak empat pusingan. Sebaik sahaja selesai melakukan Tawaf di Baitullah, baginda kemudiannya mendirikan sembahyang dua rakaat di makam Ibrahim. Selepas salam baginda menuju ke bukit Safa lalu bersaie antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Baginda belum lagi menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan sehinggalah selesai Haji dan menyembelih Dam pada hari Nahr (10 Zulhijah) iaitu pada Hari Raya Korban. Kemudian baginda kembali ke Mekah untuk melakukan Tawaf Wida' di Kaabah, setelah mereka dihalalkan melakukan apa yang telah diharamkan sebelumnya. Orang yang membawa atau menyembelih Dam juga melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. (Nombor hadith dalam Sahih Muslim : #2159,Bab Wajib Membayar Dam Bagi Orang Yang Mengerjakan Haji Tamattu'. Jika Tidak Dibayar, Mereka Diwajibkan Berpuasa Selama Tiga Hari Ketika Masih Berada Di Tanah Suci Dan Tujuh Hari Setelah Kembali Ke Tanah Air) 


Hadis Saidatina Aisyah r.a isteri Nabi s.a.w: Rasulullah s.a.w mengerjakan Haji Tamattu' dengan berihram Haji dan umrah secara serentak. Para sahabat juga melakukan sebagaimana yang baginda lakukan. (Nombor hadith dalam Sahih Muslim : #2160,Bab Wajib Membayar Dam Bagi Orang Yang Mengerjakan Haji Tamattu'. Jika Tidak Dibayar, Mereka Diwajibkan Berpuasa Selama Tiga Hari Ketika Masih Berada Di Tanah Suci Dan Tujuh Hari Setelah Kembali Ke Tanah Air) 


 Hadis Saidatina Hafsah isteri Nabi s.a.w katanya: Wahai Rasulullah s.a.w! Mengapakah mereka telah bertahallul sedangkan engkau belum bertahallul dari umrah? Baginda menjawab: Aku telah terlanjur menjalin rambutku dan aku telah meletak tanda pada binatang bahawa aku akan jadikannya sebagai Dam. Jadi aku tidak akan bertahallul melainkan setelah menyembelihnya. (Nombor hadith dalam Sahih Muslim : #2161,Bab Keterangan Tentang Orang Yang Mengerjakan Haji Qiran, Tidak Boleh Bertahallul Melainkan Pada Waktu Tahalul Haji Ifrad)


 Hadis Abdullah bin Umar r.a: Diriwayatkan daripada Nafi' r.a katanya: Abdullah bin Umar r.a pernah keluar sewaktu berlaku fitnah (musibah) untuk mengerjakan umrah. Dia berkata: Jika aku terhalang dari sampai ke Baitullah, aku akan melakukan seperti yang pernah aku lakukan bersama Rasulullah s.a.w. Lalu dia berihram umrah dan berjalan hingga sampai ke Baida', dia berpaling kepada teman-temannya dan berkata: Aku bersaksi bahawa aku telah berniat Haji bersama umrah secara serentak. Kemudian dia meneruskan perjalanan. Setelah tiba di Baitullah dia terus melakukan Tawaf sebanyak tujuh pusingan dan bersaie di antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali, tidak lebih dari itu. Apabila merasakannya telah selesai, dia menyembelih Dam. (Nombor hadith dalam Sahih Muslim : #2164,Bab Keterangan Tentang Harus Bertahalul Kerana Ada Alasan Dan Harus Melakukan Haji Qiran)

No comments:

Post a Comment