Search This Blog

Pages

October 15, 2011

Terluka Kerana Binatang Atau Kerana Bahan Galian Atau Kerana Terjatuh Ke Dalam Perigi Maka Tidak Ada Tuntutan Ganti rugi

 3226. Hadis Abu Hurairah r.a: Rasulullah s.a.w telah bersabda: 
Orang yang terluka disebabkan binatang maka tidak ada tuntutan ganti-rugi dan orang yang tercedera atau mati kerana terjatuh ke dalam perigi juga tidak ada tuntutan ganti-ruginya juga orang yang terluka atau mati kerana bahan-bahan galian juga tidak ada tuntutan ganti-rugi. Manakala dikenakan zakat pada harta rikaz itu sebanyak satu perlima.

No comments:

Post a Comment