Search This Blog

Pages

June 10, 2013

Di bulan inilah amal perbuatan manusia diangkat kepada Rabb semesta alam

Usamah bin Zaid berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa di satu bulan melebihi puasamu di bulan Sya'ban." Rasulullah menjawab, "Ini adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu antara bulan Rajab dan Ramadhan. Di bulan inilah amal perbuatan manusia diangkat kepada Rabb semesta alam. Karena itu aku ingin saat amalku diangkat kepada Allah, aku sedang berpuasa."
(HR. An-Nasa'i. Al Albani berkata "hasan")

No comments:

Post a Comment