Search This Blog

Pages

June 6, 2012

Barangsiapa hidup (berumur panjang) di antara kalian nescaya dia akan melihat perselisihan yang banyak


Rasulullah s.a.w bersabda: Barangsiapa hidup (berumur panjang) di antara kalian nescaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa`ur Rasyidin yang mendapat petunjuk (yang datang sesudahku), gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah perkara-perkara baru yang diada-adakan (dalam urusan agama). Kerana sesungguhnya setiap perkara yang baru itu bid’ah dan setiap bid’ah itu sesat. (H.R. Ahmad 4/126, Abu Daud no.4607, At-Tirmidzi no.2676)

Dari Aisyah berkata, telah bersabda Rasulullah s.a.w: Barangsiapa yang mengada-adakan (sesuatu yang baru) dalam urusan (agama) kami ini, apa-apa yang tidak ada darinya (tidak kami perintahkan) maka ia tertolak. (H.R. Al-Bukhari no.2697 dan Muslim no.1718)
 

No comments:

Post a Comment