Search This Blog

Pages

January 16, 2012

Perkara perkara Yang Haram Dilakukan Ketika Berada Di Mekah, Memburu, Mencabut Rumput Dan Pokok, Mengambil Barang Yang Ditemui Di Sana, Kecuali Bagi Orang Yang Ingin Mengumumkannya

 Hadis Abu Hurairah r.a katanya: 
Ketika Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung berkenan membuka Kota Mekah untuk Rasulullah s.a.w, baginda berdiri di hadapan manusia. Setelah memanjatkan puji-pujian ke hadrat Allah, baginda bersabda: Sesungguhnya Allah telah berkenan melindungi Kota Mekah dari serangan tentera bergajah dan mengizinkan kepada Rasul-Nya dan orang Mukmin menguasai Kota tersebut. Sesungguhnya dalam Kota Mekah tidak dihalalkan kepada sesiapapun sebelum atau sesudahku. Aku sendiri pun hanya dihalalkan seketika sahaja pada waktu siang hari. Binatang buruan dalam Kota itu juga tidak boleh dibunuh. Begitu juga pokok-pokok tidak boleh ditebang, barang yang ditemui juga tidak boleh diambil, kecuali orang yang ingin mengumumkan. Sesiapa yang dibunuh, maka wali atau keluarganya boleh membuat dua pilihan, samada mahu menuntut diat atau bunuh balas. Abu Abbas r.a bertanya: Adakah izkhir (sejenis tumbuhan berbau harum) terkecuali wahai Rasulullah? Kerana itu izkhir (sejenis tumbuhan berbau harum) boleh digunakan untuk keperluan kubur dan rumah kita. Rasulullah s.a.w bersabda: Ya! Kecuali rumput lalang. Tiba-tiba seorang lelaki dari penduduk Yaman bernama Abu Syah berdiri dan berkata: Tulislah untukku wahai Rasulullah! Rasulullah s.a.w bersabda: Tuliskanlah untuk Abu Syah.

No comments:

Post a Comment