Search This Blog

Pages

October 14, 2011

Tidak Boleh Bagi Orang Musyrik Mengerjakan Haji Di Baitullah Dan Tawaf Dalam Keadaan Telanjang Di Baitullah Dan Penjelasan Tentang Hari Haji Akbar

Hadis Abu Hurairah r.a katanya: 
 Aku pernah disuruh oleh Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu beliau dilantik oleh Rasulullah s.a.w menjadi pemimpin menangani masalah Haji iaitu Amirul Haji sebelum berlakunya Haji Wida' dan untuk menyampaikan pengumuman kepada seluruh manusia pada Hari Nahr (Hari Raya Korban): Bermula dari tahun ini orang-orang Musyrik tidak dibolehkan lagi melakukan kegiatan Haji dan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. 

No comments:

Post a Comment