Search This Blog

Pages

October 14, 2011

Orang Yang Telah Melakukan Tawaf Di Baitullah Dan Bersaie Kekal Di Dalam Ihram Tanpa Bertahallul

Hadis Asma' r.a: Diriwayatkan daripada Abdullah bekas hamba Asma' puteri Sayidina Abu Bakar r.a katanya: Aku pernah mendengar daripada Asma' ketika melalui daerah Al-Hajun. Asma' berkata: Semoga Allah selalu melimpahkan selawat dan sejahtera kepada Rasul-Nya s.a.w. Kami pernah berhenti bersama baginda di sini. Ketika itu kami membawa beberapa buah beg yang berisikan sedikit bekalan dan sedikit barang-barang lain. Kemudian aku bersama dengan saudaraku Saidatina Aisyah r.a, Az-Zubair dan beberapa orang lagi berihram Umrah. Setelah selesai melakukan tawaf di Baitullah, kami pun bertahallul. Kemudian pada malamnya kami pun berihram Haji. 

No comments:

Post a Comment