Search This Blog

Pages

October 13, 2011

Penduduk Madinah Diperintahkan Berihram Bermula Dari Masjid Zul Hulaifah

2033. Hadis Ibnu Umar r.a katanya: Al-Baida' adalah tempat yang kamu menyangka bahawa Rasulullah s.a.w pernah memulakan Ihramnya, sebenarnya Rasulullah s.a.w tidak memulakan Ihramnya kecuali dari masjid iaitu Zul Hulaifah.

No comments:

Post a Comment