Search This Blog

Pages

October 30, 2011

Pemimpin Merupakan Perisai Turut Bersama Memerangi Orang Kafir Dan Zalim Serta Memberi Perlindungan Kepada Orang Orang Islam

Hadis Abu Hurairah r.a: Nabi s.a.w bersabda: Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) itu merupakan pelindung. Dia bersama pengikutnya memerangi orang kafir dan orang zalim serta memberi perlindungan kepada orang-orang Islam. Sekiranya dia menyuruh supaya bertakwa kepada Allah dan berlaku adil maka dia akan mendapat pahala, akan tetapi sekiranya dia menyuruh selain dari yang demikian itu, pasti dia akan menerima akibatnya.

No comments:

Post a Comment