Search This Blog

Pages

October 30, 2011

Ganjaran Penyimpan Amanah Atau Bendahari Yang Amanah Dan Sedekah Yang Dikeluarkan Oleh Seorang Wanita Dari Harta Kepunyaan Suaminya Tanpa Melakukan Kerosakan Samada Dengan Keizinan Yang Nyata Ataupun Mengikut Adat Kebiasaan

Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah bersabda: Seorang wanita tidak boleh berpuasa ketika suaminya ada bersama kecuali dengan izin suaminya. Dia juga tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya ketika suaminya ada bersama kecuali mendapat keizinan suaminya dan apapun yang dia belanjakan dari hasil kerja suaminya tanpa perintah atau izin suaminya itu, maka separuh dari pahalanya adalah untuk suaminya.

No comments:

Post a Comment