Search This Blog

Pages

January 21, 2013

Keutamaan Bertasbih, Bertahmid dan Dzikir

 Bertasbih, Bertahmid dan Dzikir Lainnya, Mau’izhatul Mukminin, Ihya’ ‘Ulumuddin (Imam Syafie)

- Rasullullah s.a.w bersabda, “… ucapan yang amat disenangi disisi Allah Ta’ala itu ada empat, iaitu : Subahnallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan Allahu Akhbar. Tidak ada halangannya engkau memulai dengan yang manapun dari keempat kata kata itu.” 
Diriwayatkan oleh Muslim

- Rasullullah s.a.w bersabda, “ …ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan dilidah, tetapi berat sekali dalam timbangan (mizan), juga amat di cintai oleh Tuhan yang Maha Pengasih, iaitu kalimat kalimat : Subhanallah wa bihamdih dan Subhanallahil ‘azhim”
Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

No comments:

Post a Comment