Search This Blog

Pages

December 24, 2011

Sekiranya Seorang Anak Adam Mempunyai Dua Lembah Harta, Tentu Dia Masih Menginginkan Yang Ketiga

 Hadis Ibnu Abbas r.a katanya: 
Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Seandainya anak Adam memiliki satu lembah yang penuh dengan harta, pasti dia masih ingin memiliki yang sepertinya lagi. Sedangkan yang memenuhi diri anak Adam itu hanyalah tanah (kubur) dan Allah mengampunkan atau menerima taubat orang yang ingin bertaubat.

No comments:

Post a Comment