Search This Blog

Pages

October 17, 2011

petunjuk

Hadis Abu Hurairah r.a katanya: At-Tufail serta sahabatnya menemui Rasulullah s.a.w dan mereka berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kaum Daus telah kufur dan menentang, maka berdoalah kepada Allah supaya mereka susah. (Dikatakan): Celakalah Daus. Rasulullah s.a.w pun berdoa: Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaum Daus dan bawalah aku kepada mereka. (Nombor hadith dalam Sahih Muslim : #4586,Bab Sebahagian Dari Kelebihan Kaum kaum Ghifar, Aslam, Juhainah, Asyja', Muzainah, Tamim, Daus Dan Tayyi')

No comments:

Post a Comment