Search This Blog

Pages

October 29, 2011

Kelebihan Berjihad Dan Menjaga Tempat Strategi Perang

Hadis Abu Said Al-Khudriy r.a: Sesungguhnya seorang lelaki telah datang kepada Nabi s.a.w dan bertanya: 


Siapakah orang yang paling baik dari kalangan manusia?


 Nabi s.a.w menjawab: Seseorang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwanya. 


Lelaki itu bertanya lagi: Kemudian siapa lagi? 


Nabi s.a.w menjawab: Seorang mukmin yang berada di kaki bukit dan beribadat kepada Allah serta menjauhkan manusia dari kejahatannya.

No comments:

Post a Comment