Search This Blog

Pages

July 23, 2011

Bilakah Masanya Waktu Bangkit Untuk Sembahyang

Hadis Jabir bin Samurah r.a katanya:
Apabila matahari telah tenggelam, Bilal segera mengumandangkan azan dan Bilal tidak akan mengiqamatkan sembahyang sebelum Rasulullah s.a.w keluar. Apabila melihat Rasulullah s.a.w keluar, lantas beliau mengiqamatkan sembahyang
.

No comments:

Post a Comment