Search This Blog

Pages

June 12, 2011

Permulaan Azan

Hadis Abdullah bin Umar r.a katanya:
Ketika orang-orang Islam sampai di Madinah, mereka berkumpul lalu memperkatakan tentang waktu 
sembahyang. Tiada seorang pun yang menyeru kepadanya. Semasa mereka berbincang tentang perkara tersebut, sebahagian daripada mereka berkata: Bunyikanlah loceng sebagaimana loceng orang Nasrani. Manakala sebahagian lagi berkata: Bunyikanlah trompet seperti trompet orang Yahudi. Kemudian Umar berkata: Mengapa kamu tidak menyuruh seseorang agar menyerukan sembahyang? Rasulullah s.a.w bersabda: Wahai Bilal! Bangunlah dan serukan untuk sembahyang.
(Nombor hadith dalam Sahih Muslim : #568,Bab Permulaan Azan)

No comments:

Post a Comment