Search This Blog

Pages

June 13, 2011

Kelebihan Sembahyang Jenazah

Hadis Thauban r.a, bekas hamba Rasulullah s.a.w:
Rasulullah s.a.w telah bersabda: Sesiapa yang mendirikan 
sembahyang jenazah, maka dia mendapatkan satu qirat (qirat adalah kinayah bagi ganjaran pahala yang sangat banyak). Jika dia menghadiri pengebumiannya maka dia mendapat dua qirat. Satu qirat adalah sama dengan bukit Uhud.
(
Nombor hadith dalam Sahih Muslim : #1575,Bab Kelebihan Sembahyang Jenazah Dan Mengiringinya)

No comments:

Post a Comment