Search This Blog

Pages

June 7, 2011

Kelebihan Golongan Yang Beriman Dan Keunggulan Penduduk Yaman

Hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amru r.a katanya:
Nabi s.a.w memberi isyarat dengan tangan ke arah Yaman, seraya bersabda: ingatlah, sesungguhnya iman ada di sana sedangkan kekerasan dan kekasaran hati ada pada orang-orang yang bersuara keras berhampiran pangkal ekor unta ketika muncul sepasang tanduk syaitan, iaitu pada Bani Rabi'ah dan Bani Mudhar.
(Nombor hadith dalam Sahih Muslim : #72,Bab Kelebihan Golongan Yang Beriman Dan Keunggulan Penduduk Yaman)

No comments:

Post a Comment