Search This Blog

Pages

June 9, 2011

Dilarang memakai sutera

Hadis Ibnu Umar r.a: 
Umar bin Al-Khattab melihat pakaian bersulam dari sutera di pintu masjid, lalu dia berkata: Wahai Rasulullah! Bagaimana kiranya engkau membeli benda ini, kemudian memakainya di hadapan orang ramai pada hari 
jumaat dan ketika ada tetamu atau perutusan datang kepadamu. Rasulullah s.a.w bersabda: Orang yang memakai ini hanyalah orang yang tidak mempunyai keuntungan memakainya di akhirat. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah s.a.w mendapatkan beberapa kain sutera dan baginda memberikan sebahagian darinya kepada Umar. Umar bertanya: Wahai Rasulullah! Engkau memberikan aku pakaian ini, padahal engkau telah menyatakan mengenai sutera Utarid. Rasulullah s.a.w bersabda: Aku memberikan ini kepadamu bukan untuk dipakai. Lalu Umar memberikannya kepada saudaranya yang masih belum memeluk Islam di Mekah.


(
Nombor hadith dalam Sahih Muslim : #3851,Bab Pengharaman Menggunakan Bekas Air Dari Emas Dan Perak, Kepada Lelaki Dan Wanita Serta Diharamkan Cincin Emas Dan Sutera Untuk Lelaki, Tetapi Dibolehkan Kepada Wanita. Dibolehkan Juga Lelaki Memakai A'lam Iaitu Sutera Yang Dilekatkan Di Baju Selagi Tidak Melebihi Ukurannya Iaitu Empat Jari)

No comments:

Post a Comment