Search This Blog

Pages

June 5, 2011

Allah tidak pernah tidur

Hadis Abu Musa r.a katanya:
Rasulullah s.a.w menerangkan kepada kami lima perkara dengan bersabda: Sesungguhnya Allah s.w.t itu tidak pernah tidur dan mustahil Dia akan tidur. Dia berkuasa menurunkan timbangan amal dan mengangkatnya. kemudian akan diangkat kepada-Nya iaitu dilaporkan segala amalan pada waktu malam sebelum bermula amalan pada waktu siang dan begitu juga amalan pada waktu siang akan diangkat kepada-Nya sebelum bermula amalan pada waktu malam. HijabNya adalah Nur. Menurut riwayat Abu bakar: Api. Seandainya Dia menyingkapkannya, sudah tentu keagungan zat-Nya akan membakar makhluk yang dipandang oleh-Nya. Ertinya: Seluruh makhluk akan terbakar kerana pandangan Allah meliputi seluruh makhluk.

No comments:

Post a Comment