Search This Blog

Pages

March 21, 2011

Masuklah islam atau masuk neraka

Sabda Nabi (Lihat Shahih Muslim)

“Demi Dzat yang jiwaku berada ditanganNYA, tidak ada seorangpun dari ummat manusia yang mendengar kerasulanku baik dia itu seorang yahudi maupun nasrani lalu 
mati dalam keadaan belum beriman pada ajaran yang kubawa melainkan ia pasti termasuk penduduk neraka.”

No comments:

Post a Comment