Search This Blog

Pages

January 11, 2011

Allah terima solat orang yang merendah diri


Ibnu Abbas ra. berkata: Nabi saw. bersabda: Allah ta’ala berfirman:

“Sesungguhnya Aku hanya menerima solat dari orang yang merendahkan diri kerana keagunganKu dan tiada menyombongkan dirinya di atas makhlukKu, tiada terus menerus bermaksiat padaKu, menghabiskan masa harinya berzikir kepadaKu, berbalas kasih kepada orang miskin, orang musafir-ibnussabil- perempuan janda dan orang yang terkena musibah. Ia bercahaya laksana matahari. Aku lindungi ia dengan kesabaranKu dan memerintahkan malaikatKu menjaganya. Aku berinya cahaya dalam kegelapan dan kesabaran dalam kesukaran. Ia di antara makhluk-makhlukKu laksana “firdaus” diantara barisan syurga”. (Hadis Riwayat Al-Bazzar dari Ibnu Abbas)

No comments:

Post a Comment