Search This Blog

Pages

October 20, 2010

kurban wajib untuk nabi tak wajib untuk umat

"Telah diwajibkan kepada ku qurban dan tidak wajib bagi kamu."
 (Riwayat Daruqutni)

No comments:

Post a Comment