Search This Blog

Pages

July 25, 2010

SANGAT HARAM FITNAH NAMIMAH (MENGADU DOMBA)67. Hudzaifah r.a. berkata:  Aku telah mendengar Nabi saw. bersabda: Tidak akan masuk surga seorang yang memfitnah (mengadu domba).  (Bukhari, Muslim).

No comments:

Post a Comment